Μαθήματα Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης

Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Εργατικό Δίκαιο, Οικονομικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κ.λ.π.).
  • Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείριση Ταλέντων, Προσλήψεις, Αμοιβές, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Διοίκηση της Απόδοσης. Εργασιακές Σχέσεις. Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ).
  • Μαθήματα που έρχονται να ενισχύσουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις, Εσωτερική Επικοινωνία και ΕΚΕ, Διαχείριση Κρίσεων κ.α.).

Πριν την έναρξη της 1ης περιόδου πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα Οικονομικών για τη ΔΑΔ (Οικονομικά & Λογιστική), μόνο για αποφοίτους εκτός σχολών Διοίκησης/ Οικονομικών. 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι τα εξής (Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό):

Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Εργατικό Δίκαιο, Οικονομικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κ.λ.π.).
  • Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείριση Ταλέντων, Προσλήψεις, Αμοιβές, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Διοίκηση της Απόδοσης. Εργασιακές Σχέσεις. Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ).
  • Μαθήματα που έρχονται να ενισχύσουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις, Εσωτερική Επικοινωνία και ΕΚΕ, Διαχείριση Κρίσεων κ.α.).

Πριν την έναρξη της 1ης περιόδου πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα Οικονομικών για τη ΔΑΔ (Οικονομικά & Λογιστική), μόνο για αποφοίτους εκτός σχολών Διοίκησης/ Οικονομικών. 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι τα εξής (Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό):

 

Μάθημα 1ης περιόδου (Οκτώβριος-Ιανουάριος)

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS Credits)

Στρατηγική & Διεθνής ΔΑΔ

6

Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά

6

Ερευνητική Μεθοδολογία & Ποσοτικές Μέθοδοι

6

Εργασιακές Σχέσεις / Διαπραγματεύσεις & Εργατικό Δίκαιο

6

Επικοινωνία & Διαχείριση Κρίσεων

3

Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3

Μάθημα 2ης περιόδου (Ιανουάριος-Απρίλιος)

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS Credits)

Διοίκηση Αλλαγών & Ποιότητας

5

Προγραμματισμός ΑΔ & Διαχείριση Ταλέντων

3

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

3

Διαχείριση Ποικιλομορφίας & Εσωτερική Συμβουλευτική

3

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Στατιστική Ανάλυση

2

Μάθημα 3ης περιόδου (Απρίλιος-Ιούνιος)

Πιστωτικές Μονάδες

 (ECTS Credits)

Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού

3

Διοίκηση & Αξιολόγηση της Απόδοσης

3

Πολιτική & Συστήματα Αμοιβών

3

Δείκτες Μέτρησης ΑΔ & Εξωτερική Ανάθεση

3

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ

2

Διπλωματική Εργασία

15

ΣΥΝΟΛΟ

75