Τμήμα Πλήρους Φοίτησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού πλήρους φοίτησης συνολικής διάρκειας 400 διδακτικών ωρών περίπου. Περιλαμβάνει 16 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 3 εξάμηνα. Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και δεν εργάζονται. Η παρακολούθηση είναι εντατική και τα μαθήματα γίνονται συνήθως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες.