Μέλη ΕΔΕ

Το Μεταπτυχιακό μας διευθύνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, μέλη της οποίας είναι μέλη ΔΕΠ των τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισπεύδων τμήμα είναι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Μέλη της ΕΔΕ:

Τακτικά μέλη

Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής.

Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Μαρία Βακόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αγγελική Πουλυμενάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αναπληρωματικά Μέλη

Έρικ-Κλας Σόντερκβιστ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ελένη Αποσπόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ελεάννα Γαλανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας