Μέλη ΕΔΕ

Το Μεταπτυχιακό μας διευθύνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, μέλη της οποίας είναι μέλη ΔΕΠ των τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισπεύδον τμήμα είναι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Μέλη της ΕΔΕ:

Τακτικά μέλη

Ιωάννης Νικολάου, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής

Μαρία Βακόλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αγγελική Πουλυμενάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ελεάννα Γαλανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αναπληρωματικά Μέλη

Ειρήνη Βουδούρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Έρικ-Κλας Σόντερκβιστ, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
​​​​
Ελένη Αποσπόρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας