Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ελληνικοί Σύνδεσμοι

  • Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://career.aueb.gr/)
  • Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.aueb.gr/)
  • Blog για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα (www.hrm-in-greece.blogspot.com)
  • Σύλλογος Αποφοίτων του ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (www.dmst.aueb.gr/hralumni/)
  • Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (www.eede.gr)
  • Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (www.gpma.gr)

Ξένοι Σύνδεσμοι