Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι μια νέα πρωτοβουλία του μεταπτυχιακού μας που ξεκίνησε την λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αποστολή της συμβουλευτικής επιτροπής θα είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στον Διευθυντή και στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του προγράμματος, σε θέματα όπως η στρατηγική του προγράμματος, οι σχέσεις του με την αγορά εργασίας και τον κλάδο της ΔΑΔ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κλπ. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος.

Μέλη της Επιτροπής είναι απόφοιτοι του προγράμματος και έμπειροι HR Directors/Managers Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθοι (αλφαβητικά):

Λευκή Αυδή
Θεόφιλος Βασιλειάδης
Μαρίνα Βέργου
Φραγκίσκη Μελίσσα
Ηρώ Μέλλιου