Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το συνολικό κόστος για τους φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΟΠΑ.

Κόστος συμμετοχής (για το ακαδ. έτος 2017-18)

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης: 4.000 ευρώ

Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Στελεχών): 6.800 ευρώ