Εργαστήριο ΔΑΔ

Αρχική Website: https://www.dept.aueb.gr/el/HRMlab

 

 

 

Eπιστημονική  Υπεύθυνη: Επίκ. Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη

Το Εργαστήριο Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται με την έρευνα στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει Συνέδρια και Ημερίδες και υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέλη Εργαστηρίου

Έρευνες-Έργα (μακροχρόνια)

Επικοινωνία

Το εργαστήριο βρίσκεται στον 3ο όροφο της Δεριγνύ 12, Αθήνα, 104 34
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  210 8203 474, email:  hrmlab@aueb.gr