Εργαστήριο ΔΑΔ

Eπιστημονική  Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα

Το Εργαστήριο Ανθρωπίνων Πόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται με την έρευνα στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει Συνέδρια και Ημερίδες και υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέλη Εργαστηρίου

Έρευνες-Έργα

Επικοινωνία

Το εργαστήριο βρίσκεται στον 3ο όροφο της Δεριγνύ 12, Αθήνα, 104 34
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203477, 210-8203475