ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 510
Τηλέφωνο: 210 - 8203 444

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), Μεταπτυχιακών διπλωμάτων σε Κοινωνιολογία με έμφαση την Κοινωνιολογία Εργασίας (ΜΑ) από το Boston College  και  Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το University of Massachusetts at Boston. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διοικητική Επιστήμη με έμφαση την Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

Έχει τιμηθεί με Αριστείο διδασκαλίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του χώρου όπως Human Resource Management Journal, Journal of Business Ethics, International Journal of Human Resource Management, Journal of Managerial Psychology, Management Decision, κ.ά. Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα Horizon και Erasmus+ και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Θετική Προσέγγιση στους οργανισμούς και σε καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο διδάσκοντας μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και πλούσια εκπαιδευτική και συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις στον τομέα της ανάπτυξης διαδικασιών, συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διεξαγωγής διαγνωστικών ερευνών κουλτούρας και ικανοποίησης και εργασιακής δέσμευσης εργαζομένων.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-12-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.