Σχέδιο Οργανισμού ΟΠΑ

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται:

  • Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό του ΟΠΑ που έτυχε της σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του Ιδρύματος
  • Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος