Επικοινωνία

ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ


Παρακαλούμε πληκτρολογείστε το αρχικό μέρος του ονόματος του μέλους που αναζητείτε.


Σχολή Τηλέφωνο E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 210 8203 107 soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 107 soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 210 8203 101 sb@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 102 sb@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 426 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 sist@aueb.gr
Τμήμα Τηλέφωνο e-mail
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

2108203 106

2108203 108

2108203 425

2108203 107

deossecr@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης

2108203 305

2108203 304

2108203 410

2108203 412

2108203 414

2108203 303

econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

2108203 129

2108203 408

2108203 110

dmst@aueb.gr
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2108203 308

2108203 375

2108203 309

2108203 310

2108203 311

2108203 424

ode@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2108203 194

2108203 302

2108203 300

accfin@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

2108203 102

2108203 103

2108203 101

secretary.marketing@aueb.gr
Πληροφορικής

2108203 314

2108203 315

2108203 316

2108203 393

2108203 426

infotech@aueb.gr
Στατιστικής

2108203 112

2108203 113

2108203 111

stat@aueb.gr

Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών