Επικοινωνία

ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ


Παρακαλούμε πληκτρολογείστε το αρχικό μέρος του ονόματος του μέλους που αναζητείτε.Σχολή Τηλέφωνο Fax E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 2108203 303 2108238 249 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 304 2108238 249 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 2108203 308 210 8230 966 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 147 2108230 966 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 314 210 8226 105 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 210 8226 105 sist@aueb.gr
Τμήμα Τηλέφωνο Fax e-mail
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 2108203 106
2108203 107
2108214 122 deossecr@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης 2108203 305
2108203 304
2108203 303
2108238 249 econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2108203 129
2108203 139
2108203 110
2108203 127 dmst@aueb.gr
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2108203 308
2108203 309
2108203 310
2108230 966 ode@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2108203 300
2108203 302
2108203 322
2108203 194
2108228 816 accfin@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2108203 101
2108203 102
2108203 103
2108225 677 secretary.marketing@aueb.gr
Πληροφορικής 2108203 315
2108203 316
2108203 314
2108226 105 infotech@aueb.gr
Στατιστικής 2108203 112
2108203 113
2108203 111
2108230 488 stat@aueb.gr

Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών