Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 4 αποτελέσματα)

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Διοικητικό Προσωπικό 210-8203849 giakovakis@rc.aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 457 ai@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 545 eioannid@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 652 ioannou@aueb.gr