Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεα Αναζητηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 5 αποτελέσματα)

Ιακωβίδου Αλεξάνδρα Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δαπανών) 210-8203 252 alexiak@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 457 ai@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 545 eioannid@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 652 ioannou@aueb.gr
Ιωάννου Λίνα Διοικητικό Προσωπικό (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) & Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)) 210-8203 803 mke@aueb.gr