ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 457

Ο Αντώνης Ιωαννίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και των μεταπτυχιακών τίτλων ΜΒΑ in Finance, M.Phil. in Management Planning Systems, Ph.D. in Strategic Management από το Baruch College - City University of New York.

Έχει προηγουμένως εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο University of La Verne-California, και στο Baruch College - City University of New York. Έχει εργαστεί σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και τηλεπικοινωνιών και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα στρατηγικής διοίκησης, ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρηματικότητας.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.