Έντυπα ΟΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Έντυπο

Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΟΠΑ

2019

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ

για μαθητές Λυκείου

2019

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ

για τους Πρωτοετείς

2018

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ

2018


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Έντυπο Τμήματα και Ειδικότητες 2018

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ για τους Πρωτοετείς 2017

Έντυπο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2016

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ

Έντυπο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2016

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ για τους Πρωτοετείς 2016

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ 2015-16

Έντυπο Τμήματα και Ειδικότητες 2016

 
Έντυπο Τμήματα και Ειδικότητες 2015
 
Ενημερωτικό έντυπο Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας 2015
 
Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ 2014-2015
 
Έντυπο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2014
 
 
Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ για τους Πρωτοετείς 2014
 
Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ 2012-2013
 
Ενημερωτικό Έντυπο 
Γραφείου Διασύνδεσης 2012
 
Ενημερωτικό Έντυπο Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ 2012
 
 
Prospectus 2010-2011
 
ΟΔΗΓΟΣ 
Προπτυχιακών Σπουδών
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
2009-2010
 
Eνημερωτικό Έντυπο 
για τους Πρωτοετείς 
2011
 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 
για Μαθητές Λυκείου 
2011-2012
 
 
Οδηγός Ερευνητικών 
Εργαστηρίων 2008 
 
Research Laboratories: 
A Bridge to Partnership in Research 2009 
 
Welcome to Business Confucius Institute in Athens 
 
Εκδόσεις ΟΠΑ 
Δεκέμβριος 2009