Ανακοινώσεις

Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ

20-10-2017 id:: 457
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 22α Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την8η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 456
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 455
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.ΔΙ.Π. στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία, από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 454
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.