Ανακοινώσεις

Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ

14-11-2018 id:: 1351

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

14-11-2018 id:: 1349

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018.

14-11-2018 id:: 1348

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

13-11-2018 id:: 1341

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

12-11-2018 id:: 1337

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 12η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

30-10-2018 id:: 1300

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

20-10-2017 id:: 457
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 22α Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την8η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 456
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 455
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.ΔΙ.Π. στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία, από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 454
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.