Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, σε συνέχεια της απόφασης της 6ης Συνεδρίας της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (7/6/2012) οπότε και εγκρίθηκε το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία", την απόφαση συνέχισής του της 7ης Συνεδρίας της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 (18/4/2013) και της 7ης συνεδρίας της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (8/4/2014) αποφάσισε στην 6η Συνεδρία του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (23/04/2015) τη συνέχιση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία" για το ακαδ. έτος 2015-2016 για τις Δράσεις και με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2019