Ανακοινώσεις

Εκλογές Προέδρων Τμημάτων

03-07-2020 id:: 2399

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

02-07-2020 id:: 2397

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 και ώρα από 10:00-14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

02-07-2020 id:: 2396

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 και ώρα από 10:00-14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

01-07-2020 id:: 2391

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 στην Κοσμήτορα, μέσω της Γραμματείας της Κοσμητείας: secr_soe@aueb.gr, ή στο ira@aueb.gr, τηλ. 210 8203416.

01-07-2020 id:: 2390

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται έως και την 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

30-06-2020 id:: 2388

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.00 στην Κοσμήτορα, μέσω της Γραμματείας της Κοσμητείας:  secr_soe@aueb.gr, ή στο ira@aueb.gr, τηλ. 210 8203416.

30-06-2020 id:: 2387

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας υποβάλλονται έως και την 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

30-06-2020 id:: 2386

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

30-06-2020 id:: 2385

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00  στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

29-06-2020 id:: 2384

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής υποβάλλονται έως και τις 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στον Κοσμήτορα μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

29-06-2020 id:: 2383

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2022, θα λάβουν χώρα την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη, από 10:00 έως 16:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής υποβάλλονται έως και τις 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στον Κοσμήτορα μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.