ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ιστορικά καταξιωθεί στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών και της κοινωνίας ως κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στους τομείς τους οποίους αυτό θεραπεύει. Σε διεθνές επίπεδο, αταλάντευτος στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η ενεργή συμμετοχή του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του μέσω της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.
 
Πιστό στις αξίες αυτές, το ΟΠΑ συμμετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών και διεθνών κατατάξεων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του ιδρύματος. Τα τελευταία έτη το Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα αξιολογούνται τακτικά σε σχέση με ιδρύματα του εξωτερικού από έγκυρους φορείς, όπως η Times Higher Education (THE), η Eduniversal, η Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) και άλλους. Τα αποτελέσματα των κατατάξεων αυτών, τα οποία παρατίθενται παρακάτω, τεκμηριώνουν στο σύνολό τους την υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνει το ΟΠΑ σε διεθνές επίπεδο και την ανοδική του πορεία κατά τα τελευταία έτη.