Φοιτητική λέσχη

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με διοικητική υποστήριξη από το προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αυτόνομη λειτουργία του.

Η σύνθεση και λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ παραμένει μέχρι και σήμερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του ΒΔ 13/11-2/12/1946, διατηρήθηκε με υπουργική απόφαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 1 με αρ. ΣΤ 13/5/1982 (ΦΕΚ 429 ΤΒ) και ορίσθηκε με υπουργική απόφαση β1/261/1983 (ΦΕΚ 98 ΤΒ).

Με την έκδοση του ΠΔ 387/83 και του Νόμου 1404/83 ορίζεται η λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα ΑΕΙ με σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύματος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται με εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για στέγαση, σίτιση, άθληση των φοιτητών, με τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, με την ανάπτυξη διεθνών φοιτητικών σχέσεων, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής και της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές και με την παροχή κάθε άλλου μέσου και τρόπου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Λέσχης στο σύνδεσμο:

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 01-07-2021