Σίτιση

Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Το ύψος του ημερήσιου σιτηρεσίου καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το εστιατόριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Η Φοιτητική Λέσχη φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται λαμβάνουν από τη Φοιτητική Λέσχη ειδική ταυτότητα σίτισης, την οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.


Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:


Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 
Emaillesxi@aueb.gr  


Ανακοίνωση Φοιτητικής Λέσχης για σίτιση (25/5/20)

Ανακοίνωση Φοιτητικής Λέσχης για σίτιση (11/3/20)

Αναθεωρημένος πίνακας αποτελεσμάτων δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΟΠΑ ακαδ. έτους 2019-20

Ωράριο λειτουργίας του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ από 07-01-2020

Ηλεκτρονική διαδικασία για έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι και 20-01-2020

Ηλεκτρονική διαδικασία για έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης για φοιτητές που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μετά την 29/11/2019 ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων σίτισης

Ανακοίνωση για δωρεάν προσωρινή σίτιση πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2019-20