Ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορικών Προγραμμάτων

04-07-2024 id:: 4408

Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

11-01-2024 id:: 4222

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

23-11-2023 id:: 4176

Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικής έρευνας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

02-10-2023 id:: 4108

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

29-06-2022 id:: 3520

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

11-11-2021 id:: 3217

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614, 685, 622), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά...

05-10-2021 id:: 3158

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614, 685, 622), μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2021 συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και  τα απαραίτητα δικαιολογητικά

17-09-2021 id:: 3133

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη δ/νση postgrad_sob@aueb.gr στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2021.

23-07-2021 id:: 3100

Ανακοίνωση-Προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου Μεταδιδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

12-05-2021 id:: 2958

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών μέσω email στην διεύθυνση: kokkini@aueb.gr μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

18-02-2021 id:: 2817

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12η Μαρτίου 2021 , ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postgrad_ses@aueb.gr ή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφ. 908-909), μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. 210 8203644.

18-02-2021 id:: 2816

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή.  Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postgrad_ses@aueb.gr ή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφ. 908-909), μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. 210 8203644.

16-10-2020 id:: 2554

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 3η/07.10.2020 συνεδρία της να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (https://www.aueb.gr/sites/default/files/2020-6-22_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf).

21-07-2020 id:: 2440

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 13η/15.7.2020 συνεδρία της να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

26-02-2020 id:: 2176

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 8η συνεδρίασή της (24/02/2020), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο ερευνητικό θέμα: Πληροφοριακά Συστήματα και Οργανωσιακή Φιλοπεριβαντολλογική Συμπεριφορά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

26-11-2019 id:: 2010

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος γραφείο 707) μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).

22-07-2019 id:: 1804

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος, Γραφείο 707) μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

19-06-2019 id:: 1762

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr ).

19-06-2019 id:: 1761

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr ).

19-06-2019 id:: 1760

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr).

23-01-2019 id:: 1487

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

29-11-2018 id:: 1371

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

27-07-2018 id:: 1132

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

 

09-05-2018 id:: 944

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34, (Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00), έως και την Παρασκευή 15/6/2018.