Ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορικών Προγραμμάτων

22-07-2019 id:: 1804

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος, Γραφείο 707) μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

19-06-2019 id:: 1762

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr ).

19-06-2019 id:: 1761

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr ).

19-06-2019 id:: 1760

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8203.303-305, email: econ@aueb.gr).

23-01-2019 id:: 1487

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

29-11-2018 id:: 1371

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

27-07-2018 id:: 1132

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών  & Διδακτορικών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

 

09-05-2018 id:: 944

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κεντρικό κτήριο ΟΠΑ, ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34, (Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00), έως και την Παρασκευή 15/6/2018.

26-09-2016 id: 2824

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.