Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας