Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Συμβουλίου

20-01-2022 id:: 3300

Επιστολή προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ΟΠΑ 

05-07-2016 id: 2765

Αποστολή, Όραμα και Στρατηγική του ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση 4ης/26-05-2016 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ και την απόφαση 10ης/09-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου ΟΠΑ