Ανακοινώσεις

Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

10-07-2024 id:: 4275

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών