Ανακοινώσεις

Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

15-03-2013 id: 1664

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τα νόμιμα αναδεδειγμένα εσωτερικά μέλη μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την εκλογή των εξωτερικών μελών και την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου.

11-02-2013 id: 1624

Ο Πρύτανης αποφασίζει την εκ νέου δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη δύο (2) Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013.

21-11-2012 id: 1545

Αρχικά δεδομένα ψηφοφορίας, αποτελέσματα ανά γύρο καταμέτρησης, ανάλυση ψήφων ανά γύρο καταμέτρησης και τελική αναφορά ψηφοφορίας.

02-11-2012 id: 1534

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην 8η /2-11-2012 συνεδρίασή του μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διεξήχθη σήμερα Παρασκευή 2-11-2012 με ηλεκτρονική ψήφο ανακοινώνει το παρακάτω τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

02-11-2012 id: 1533

Το ακόλουθο αρχείο αφορά στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ.

31-10-2012 id: 1523

Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρες 10:00-16:00.

29-10-2012 id: 1519

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή του της 29/10/2012, κατόπιν των δύο άγονων εκλογικών διαδικασιών και σε εφαρμογή της από 5/10/2012 απόφασής του, αποφάσισε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 από 10.00 έως 16.00.

29-10-2012 id: 1517

Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η μη πραγματοποίηση των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.

25-10-2012 id: 1514

Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.

22-10-2012 id: 1504

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, στην αίθουσα Α36, στην Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, από τις 10:00 έως και τις 16:00. Αν αυτή η εκλογική διαδικασία καταστεί άγονη, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 στην ίδια αίθουσα και τις ίδιες ώρες.

16-10-2012 id: 1498

Οι υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κατά αλφαβητική σειρά οι παρακάτω.

05-10-2012 id: 1487

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του ΟΠΑ.

05-10-2012 id: 1488

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ.

22-02-2012 id: 1295

Από την Οργανωτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Μελών του 1ου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του 1ου Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 - 15:00.

21-02-2012 id: 1293

Σας γνωρίζουμε ότι, ο κ. Ιωάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, απέσυρε την υποψηφιότητά του ενόψει των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2012, για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου του ΟΠΑ.

13-02-2012 id: 1285

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου του ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, στην αίθουσα Α36, στην Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, από τις 10.00 έως τις 15.00.

06-02-2012 id: 1284

Στο πλαίσιο της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών - καθηγητών του 1ου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα.

10-01-2012 id: 1249

Υπεύθυνες δηλώσεις υποβολής υποψηφιότητας καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή πλήρους απασχόλησης με και χωρίς σύντομο βιογραφικό σημείωμα

05-01-2012 id: 1245

Η Οργανωτική Επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ'αρ. 2/27.11.2011 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη των καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012. Ο τόπος, καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

05-01-2012 id: 1246

Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, στην υπ’αρ. 2/27-12-2011 συνεδρίασή της, προκήρυξε τις εκλογές για την ανάδειξη καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του ΟΠΑ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 22/2/2012. Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εσωτερικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.8 §3 του ν. 4009/2011, και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος.