Ανακοινώσεις

Συγκλήτου

31-01-2024 id:: 4250

Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 με εξ’ αποστάσεως μεθόδους

26-01-2024 id:: 4245

Aπόφαση της 1ης /26.01.2024 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ

14-09-2023 id:: 4074

Ανακοίνωση Συγκλήτου για τη συνδρομή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία

03-02-2023 id:: 3780

Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις αμοιβές μελών ΔΕΠ

14-06-2022 id:: 3500

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Αναπληρωματικού Μέλους για τη στελέχωση της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

10-06-2022 id:: 3499

Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

27-04-2022 id:: 3425

Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

13-01-2022 id:: 3291

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

27-10-2021 id:: 3197

Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

29-09-2021 id:: 3146

Απόφαση Συγκλήτου για τη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων α' και β' κύκλου σπουδών και άλλες ρυθμίσεις

15-07-2021 id:: 3085

Απόφαση Συγκλήτου για τη διενέργεια των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

28-05-2021 id:: 2997

Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 27.05.2021 έως 31.08.2021

20-05-2021 id:: 2974

Απόφαση Συγκλήτου για τη διενέργεια εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021

05-02-2021 id:: 2775

Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνεδρίαση 9η/4.02.2021

14-01-2021 id:: 2838

Ψήφισμα Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνεδρίαση 8η/14.01.2021

02-11-2020 id:: 2573

Ψήφισμα Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

02-10-2020 id:: 2522

Απόφαση Συγκλήτου για διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19

30-07-2020 id:: 2459

Απόφαση Συγκλήτου για ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

28-05-2020 id:: 2319

Απόσπασμα πρακτικών 9ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 27ης Μαΐου 2020 (σε διαρκή συνεδρίαση από 21η Μαΐου 2020 - Μέρος Β). 

28-05-2020 id:: 2318

Απόσπασμα πρακτικών 9ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 27ης Μαΐου 2020 (σε διαρκή συνεδρίαση από 21η Μαΐου 2020 - Μέρος Β). 

11-02-2020 id:: 2150

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 10/02/2020 έως 31/08/2020, συγκροτείται ως ακολούθως.

18-12-2019 id:: 2075

Ψήφισμα Συγκλήτου για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΗ

02-12-2019 id:: 2035

Η συγκρότηση / σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/12/19 έως 31/08/20 ορίζεται ως ακολούθως. 

10-11-2019 id:: 1974

Η Σύγκλητος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου από 11/11/2019 έως και 17/11/2019. Η Σύγκλητος παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση.

07-11-2019 id:: 1967

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε σήμερα 7 Νοεμβρίου 2019 και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

30-10-2019 id:: 1957

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, στη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ίδρυμα μετά τις καταλήψεις του κεντρικού κτηρίου που έλαβαν χώρα στις 17 και 24 Οκτωβρίου 2019 και τη δημοσιοποίηση «προγράμματος» καταλήψεων του Ιδρύματος στο εγγύς μέλλον.

04-09-2019 id:: 1845

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ορίζεται ως ακολούθως.

07-05-2019 id:: 1686

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για πρόσληψη Νομικού Συμβούλου και αποφασίζει τα παρακάτω.

11-04-2019 id:: 1639

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθεί με ανησυχία τη συνεχιζόμενη νομοθέτηση ίδρυσης υπερ-πανεπιστημίων ανά την επικράτεια με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Το νέο τοπίο διαμορφώνεται χωρίς αιτιολόγηση αναγκών, κοστολόγηση εφικτής υλοποίησής του και στάθμισης των συνεπειών για τα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την καλή λειτουργία των Πανεπιστημίων, δεδομένων των περιορισμένων κρατικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

25-01-2019 id:: 1492

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη της για την απώλεια του πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος Ανδρέα Κιντή

14-01-2019 id:: 1473

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 11/01/2019 έως 31/08/2019, συγκροτείται ως ακολούθως, λόγω ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος στη Σύγκλητο του ΟΠΑ.

04-12-2018 id:: 1398

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 04/12/2018 έως 31/08/2019, συγκροτείται ως ακολούθως.

31-10-2018 id:: 1314

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού επανεξέτασε την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, εξαιτίας της παρουσίας εμπόρων-διακινητών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, διαπίστωσε ότι οι συνθήκες που περιγράφει το Ψήφισμα της Συγκλήτου της 18ης Οκτωβρίου 2018, εξακολουθούν να υφίστανται.

26-10-2018 id:: 1295

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 11.11.2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec-siglitos@aueb.gr επισυνάπτοντας τα ακόλουθα.

23-10-2018 id:: 1283

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού επανεξέτασε την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, εξαιτίας της παρουσίας εμπόρων-διακινητών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, διαπίστωσε τα ακόλουθα.

18-10-2018 id:: 1274

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιμετωπίζει, τα τελευταία χρόνια, δύσκολα και πολύπλοκα προβλήματα, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της υποβάθμισης που έχει συντελεστεί στην ευρύτερη περιοχή του χώρου των εγκαταστάσεών του και του κέντρου της πόλης των Αθηνών.

05-10-2018 id:: 1229

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 04/10/2018 έως 31/08/2019, συγκροτείται ως ακολούθως.

14-09-2018 id:: 1173

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 11/09/2018 έως 31/08/2019, συγκροτείται ως ακολούθως.

05-07-2018 id:: 1086

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 05/07/2018 έως 31/08/2018, συγκροτείται ως ακολούθως.

22-06-2018 id:: 1060

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ παρατείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση τακτικού μέλος της Γενικής Συνέλευσης και τον αναπληρωτή του έως την Τρίτη 26/06/2018.

12-06-2018 id:: 1034

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 18.06.2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sec-siglitos@aueb.gr επισυνάπτοντας τα ακόλουθα.

17-01-2018 id:: 654

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 15/12/2017 έως 31/8/2018 ορίζεται ως ακολούθως.

18-12-2017 id:: 603
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και εξέτασε την άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ομάδα αγνώστων ατόμων εισέβαλε στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, εξεδίωξε από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια φοιτητές και προσωπικό και κατέλαβε το κτίριο από το απόγευμα της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017.
07-11-2017 id:: 514
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνέχεια του από 18/5/2017 σχετικού ψηφίσματός της, επανήλθε στη Συνεδρίασή της στις 7/11/2017 και επανεξέτασε την άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται εξ αιτίας της πολυπληθούς, συνεχώς αυξανόμενης και ανεξέλεγκτης παρουσίας τοξικο-εξαρτημένων ατόμων στους χώρους του Ιδρύματος.
19-10-2017 id:: 450

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 παρεμποδίστηκε με βίαιες ενέργειες και προπηλακισμούς και τελικά ακυρώθηκε ανοικτή εκδήλωση στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την οποία είχε δώσει σχετική άδεια η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, και προκλήθηκαν υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

29-09-2017 id:: 408

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έως 30/11/17, τροποποιείται ως ακολούθως.

08-06-2017 id:: 278

Ψήφισμα της Συγκλήτου με θέμα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο "Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και άλλες διατάξεις"