Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις αμοιβές μελών ΔΕΠ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2023

 

Αμοιβές Μελών ΔΕΠ

H Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η συνεδρίασή της, στις 02.02.2023, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα καλεί τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να μεριμνήσουν, σε συμμόρφωση προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άμεση θέσπιση νέου μισθολογίου των μελών ΔΕΠ που θα βελτιώνει ουσιαστικά τις αποδοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου επιτελούν με ζήλο το λειτούργημά τους, παρόλο που η αγοραστική δύναμη των καθαρών ετήσιων αποδοχών τους είναι περίπου 30% μικρότερη σε σύγκριση με αυτή του 1995.

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
3780
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-02-2023