Πολιτιστικές δραστηριότητες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Στο χώρο του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται διάφορες πολιτιστικές ομάδες, στις οποίες μετέχουν φοιτητές του Ιδρύματος. Οι ομάδες αυτές υποστηρίζονται διοικητικά από τη Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ, για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Λέσχης και μάθετε περισσότερα.

Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2022