Απόφαση Συγκλήτου για αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Αθήνα 10/11/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου από 11/11/2019 έως και 17/11/2019.

 

Η Σύγκλητος παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση.

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ID: 
1974
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-11-2019