Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Τμήμα Πληροφορικής