Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993 Β/31-8-2017), οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται  ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 
Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 

Ανακοίνωση - Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση - Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Κύπριοι Φοιτητές

Υπεύθυνη Δήλωση για Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Κύπριοι Φοιτητές
 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 04-06-2018 έως 03-07-2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr , στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Εγκύκλιος - Στεγαστικό Επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:

καθημερινά 08:00-14:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34

Email: lesxi@aueb.gr