Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993 Β/31-8-2017), οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 72647/Ζ1/10-05-2019 (ΦΕΚ 1688 Β/ 15-05-2019) «Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 

Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση στην υπ’ αριθ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρούνται τα ημιτελή κτίσματα, εφαρμόζεται για το ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής. 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-20 για κύπριους φοιτητές

Υπεύθυνη δήλωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για κύπριους φοιτητές


Ενημέρωση για προσκόμιση δικαιολογητικών για έγκριση χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στεγαστικού επιδόματος φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 

 

 

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:

καθημερινά 08:00-14:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34
Website: lesxi.aueb.gr
Email: lesxi@aueb.gr

 


Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2021