Υγειονομική περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί η Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, όπου απασχολείται ιατρός υπεύθυνη της συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

 


Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2023