Υγειονομική περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

Λειτουργία ιατρείου ΟΠΑ στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί η υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας, όπου απασχολείται ιατρός υπεύθυνη της συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

 


Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2022