Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας