ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 545

Ευάγγελος Ιωαννίδης, γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Το 1987 πήρε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με μία πτυχιακή διατριβή στην μη παραμετρική στατιστική. Το 1993 πήρε το διδακτορικό του στα Μαθηματικά από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στη φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Το διάστημα 1987-91 δούλεψε παράλληλα ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, ενώ το 1992-93 υπήρξε προσκεκλημένος ερευνητής στο εργαστήριο Στατιστικής του Πανεπιστημίου Orsay, Paris Sud. Την περίοδο 1994-98 εργάστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Παρίσι. Το 1999 εργάστηκε ως ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. To 1999 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το Φεβρουάριο του 2007 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, θέση στην οποία μονιμοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Κατά τη περίοδο 2012-1014 απασχολήθηκε ως σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης) και συνέγραψε έναν αριθμό παραδοτέων για μεθοδολογικά έργα, τα οποία είχαν αναλάβει ελληνικές εταιρείες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν μεθόδους συνολοκλήρωσης, εφαρμογές του bootstrap για έλεγχο μοναδιαίας ρίζας και πολυμεταβλητή φασματική ανάλυση και την εφαρμογή τους στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων, καθώς και η περιοχή των Επίσημων Στατιστικών και δη της δειγματοληψίας.

Τελευταία ενημέρωση: 24-05-2023

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.