Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 6 αποτελέσματα)

Ελευθερίου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ - Αν. Προϊσταμένη Μονάδας) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 210-8203 251 ageliki@rc.aueb.gr
Ελευθερόγλου Λίνα Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων 210-8203104 eleftheroglou@rc.aueb.gr
Έξαρχου Έυη Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ 210-8203753 eviexar@aueb.gr
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 364 episcopos@aueb.gr
Εσμερλής Νικόλαος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διοικητικού) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 210-8203 213 nesmerlis@aueb.gr
Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 436 aevan@aueb.gr