Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 12 αποτελέσματα)

Νάνου Ευθυμία Διοικητικό Προσωπικό ( ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό / Master in Business Administration International - MBA International ) 210-8303 660 enanou@aueb.gr
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επίκουρη Καθηγήτρια 210-8203 444 nikandr@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 210-8203 656 inikol@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ομότιμος Καθηγητής 210-8203 342 | 210-8237 789 anikol@aueb.gr
ΝΙΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Συνταξιοδοτηθείσα ninni@aueb.gr
Νταή Αμαλία Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 210-8203 302 amaliadae@aueb.gr
Ντελή Ιουλία Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) 210-8203 615, 616 mbafull@aueb.gr
Ντέλιου Κλεοπάτρα Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) 210-8203 188 cleoqual@aueb.gr
ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 451 demos@aueb.gr
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής 210-8203 968 ntzoufras@aueb.gr
Ντογιάκος Χρήστος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διοικητικού) 210-8203 213 chrisd@aueb.gr
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό (Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) 210-8203 815 enifli@aueb.gr