Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεα Αναζητηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 9 αποτελέσματα)

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επίκουρη Καθηγήτρια 210-8203 444 nikandr@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 210-8203 121 | fax: 210-8203 127 inikol@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πρόσφατα Συνταξιοδοτηθείς 210-8203 342 | 210-8237 789 anikol@aueb.gr
ΝΙΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Πρόσφατα Συνταξιοδοτηθείσα ninni@aueb.gr
Ντέλιου Κλεοπάτρα Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) 210-8203 188 cleoqual@aueb.gr
ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 451 demos@aueb.gr
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής 210-8203 968 ntzoufras@aueb.gr
Ντογιάκος Χρήστος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού, Ταμείο) 210-8203 256 chrisd@aueb.gr
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό (Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) 210-8203 815 enifli@aueb.gr