ΝΙΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:

Η Βασιλεία Νιννή γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Καθηγήτρια Τεχνολογίας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορική Διατριβή από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο μαθήματα Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, κυρίως, περιλαμβάνουν θέματα χημείας τροφίμων και βιομηχανικής χημείας, χημειομετρία (chemometrics) και θέματα περιβάλλοντος.

Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, του Συνδέσμου Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών.

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2017

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.