Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 5 αποτελέσματα)

Ψαθογιαννάκη Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό 210-8203 680 epsatho@aueb.gr, imba@aueb.gr
ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθηγητής 210-8203 541 psarakis@aueb.gr
Ψαρρού Αντωνία Διοικητικό Προσωπικό (Κέντρο Τεκμηρίωσης) 210-8203 533 apsarrou@aueb.gr
Ψηλού Μαριάνθη Διοικητικό Προσωπικό ( ) 210-8203 690 mpsilou@aueb.gr, athensmba@aueb.gr
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων) 210-8203 480 mpsilout@aueb.gr