Ψηλού Μαριάνθη

Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) <br />σε συνεργασία με το ΕΜΠ
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 690

Τελευταία ενημέρωση: 26-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.