Ψηλού Μαριάνθη

ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Athens MBA σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Τηλέφωνο: 210 - 8203 690

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.