Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 7 αποτελέσματα)

Φαντάκη Έλια Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ) 210-8203 270 elia@aueb.gr
ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό filiounat@aueb.gr
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής 210-8203 357 aphil@aueb.gr
Φιλιπποπούλου Βικτωρία Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας) 210-8203 129 victfil@aueb.gr
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ομότιμος Καθηγητής (Γραφείο Ομότιμων Καθηγητών ) 210-8203 740 flyt@aueb.gr
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια 210-8203 577 eugenie@aueb.gr
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής 210-8203 579 nef@aueb.gr