ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 579

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2023

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.