ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σχολή Τηλέφωνο Fax E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 2108203 303 2108238 249 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 416 2108238 249 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 2108203 308 210 8230 966 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 147 2108230 966 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 426 210 8226 105 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 210 8226 105 sist@aueb.gr