Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 5 αποτελέσματα)

ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 443 ithanos@aueb.gr
Θεόδωρος Ζ. Καλαμπούκης Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 575 tzk@aueb.gr
Θεολόγου Μαρία Διοικητικό Προσωπικό
Θεοφανοπούλου Ζωή - Αργυρή Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 178 zoitheof@aueb.gr
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ✝ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης