ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ - ΑΡΓΥΡΗ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 178

Τελευταία ενημέρωση: 22-03-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.