Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 12 αποτελέσματα)

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Καθηγητής 210-8203 523 zazanis@aueb.gr
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής (Σε καθεστώς μερικής απασχόλησης) 210-8203 171 zanias@aueb.gr
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας) 210-8203 501 bzafiris@aueb.gr
Ζαχαριάδη Κέλλη Διοικητικό Προσωπικό (Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) 210-8203 107 kellyzac@aueb.gr
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 467 ezach@aueb.gr
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 388 ezachar@aueb.gr
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 210-8203 320 fani.zervopoulou@aueb.gr
Ζευγώλης Δημήτριος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 210-8203 996 dzevgolis@rc.aueb.gr
ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ξένες Γλώσσες) 210-8203 423 izikou@aueb.gr
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 418 aaz@aueb.gr
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συνταξιοδοτηθείς kgz@aueb.gr
ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διδάσκων Π.Δ. 407/80 210-8203 172 georzois@aueb.gr