Ζευγώλης Δημήτριος

Διαχείριση Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ<br />
Τηλέφωνο: 210 - 8203 996

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.