ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, Γραφείο 811
Τηλέφωνο: 210 - 8203 467
Ο Εμμανουήλ Ζαχαριάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου (ΕΜΠ) Πολυτεχνείου και έχει λάβει τον μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Computing Science από το Imperial College London. Οι διδακτορικές του σπουδές είχαν σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας με χρήση υπολογιστικών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις παρακάτω περιοχές: (α) Ανάπτυξη προτύπων μαθηματικού προγραμματισμού και υπολογιστικών μεθόδων βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας, (β) Βελτιστοποίηση δικτύων διανομής, μεταφορών και υπηρεσιών εφοδιαστικής, (γ) Διοίκηση παραγωγής, υπηρεσιών και επιχειρησιακών λειτουργιών και (δ) Μελέτη και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 20 δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (με Impact Factor - Web of Science) στις περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης, της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε διάφορα ευρωπαϊκά, αλλά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα προαναφερθέντα ερευνητικά αντικείμενα. Η διδακτική του εμπειρία εκτείνεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στους τομείς των ποσοτικών μεθόδων, της επιχειρησιακής έρευνας και της βελτιστοποίησης συστημάτων εφοδιαστικής.
 
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.