ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 418

Ο Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφοιτώντας με γενικό βαθμό "Άριστα". Συνέχισε με υποτροφία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μaster) με ειδική διάκριση, και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Αναλογιστική Επιστήμη (Actuarial Science) από το City University.

Κατέχει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Αναλογιστή, ειδικό επαγγελματικό τίτλο από την Ένωση των Βρετανών Αναλογιστών (Certificate of Actuarial Techniques) και είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας και της αντίστοιχης Διεθνούς Ένωσης.

Εργάστηκε αρκετά χρόνια ως αναλογιστής και Διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία ενώ παράλληλα, έχει εκπονήσει πλήθος αναλογιστικών μελετών για συνταξιοδοτικά ταμεία, εταιρείες και άλλους οργανισμούς. Από τον Φεβρουάριο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2005 διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Έχει δημοσιεύσει πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών συστημάτων. Οι εργασίες του έχουν λάβει αρκετές αναφορές και ειδικές διακρίσεις.

Είναι συγγραφέας έξι πανεπιστημιακών βιβλίων. Κατέχει τη θέση του EDITOR στο επιστημονικό περιοδικό (με σύστημα κριτών) "VARIANCE", (εκδοτική συνέχεια του Proceedings of the Casualty Actuarial Society, το οποίο εκδιδόταν από το 1914) της Ένωσης Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων στις ΗΠΑ. Είναι μέλος της Ελληνική Επιτροπής της IFNA (International Federation of Non-linear Analysis).

Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα ασκεί συμβουλευτικά καθήκοντα σε εταιρείες και επαγγελματικές ενώσεις για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα.

Τελευταία ενημέρωση: 19-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.