Ζαχαριάδη Κέλλη

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 107

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.