Ζαχαριάδη Κέλλη

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 107