Τμήμα Μερικής Φοίτησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Μερικής Φοίτησης έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξάμηνα φοίτησης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, παρακαλώ δείτε εδώ