Τμήμα Μερικής Φοίτησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Μερικής Φοίτησης έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξάμηνα φοίτησης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, παρακαλώ δείτε εδώ