Διοικητική Υποστήριξη

Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από την κα Ιωάννα Κανελλή και την κα Πολίνα Τσιγκρίκη.