Διοικητική Υποστήριξη

Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από την κα Ειρήνη Σκοπελίτη και την κα Μαρία Αγγελοπούλου.