Διοικητική Υποστήριξη

Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από την κα Ειρήνη Σκοπελίτη και την κα Πολίνα Τσιγκρίκη.