Συνέδρια - Ημερίδες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ΔΑΔ διακρίνεται για τη δυναμική του παρουσία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο. Μέσα από μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, προσφέρει στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα πολύτιμη προσφορά γνώσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις εκδηλώσεις που κατά καιρούς έχουν οργανωθεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος.

Συνέδρια

 

Ημερίδες

Open Day - Παρουσίαση ΜΠΣ

 

Συνεργασίες

17o Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή 2018-ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή 2012-ΤΙΤΑΝ ΑΕ

"Το Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή" 2011-ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το "Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή" -TITAN A.E.